Trang chủ | Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. ( 08:47 | 12/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

1.Trình tự thực hiện.

Bước 1: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi Công văn đề nghị kèm thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo qui định đến Sở Lao động - TB&XH.

Địa chỉ: Số 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Số điện thoại: (0240) 3.854.240.

Bước 2:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bước 3:UBND tỉnh ban hành Quyết định hưởng chế độ mai táng phí đối với thân nhân từng đối tượng.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – TB&XH.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a, Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản trích sao quyết định của đối tượng từ trần đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

- Giấy chứng tử.

b, Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

4. Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện:Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

7. Kết quả:Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  hưởng chế độ mai táng phí, danh sách đối tượng được hưởng mai táng phí.

8. Phí, lệ phí:Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Công văn đề nghị của Phòng Lao động-TB&XH.

2. Danh sách đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí.

3.Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  hưởng chế độ mai táng phí.

10. Yêu cầu, điều kiện:Không

11. Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177071
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 293
  • Trong tuần: 1870
  • Trong tháng: 322090
  • Trong năm: 322090