Trang chủ | Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ.

Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ. ( 08:36 | 12/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ.

Bước 1. Đại diện thân nhân liệt sĩ có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng " Tổ quốc ghi công" gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ phải có đề nghị bằng văn bản của gia đình, họ tộc liệt sĩ, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao giấy khai sinh.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã và biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng "Tổ quốc ghi công" gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2.Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần. Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì Sở Lao động-TB&XH giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và căn cứ vào kết luận của giám định để ra quyết định.

1.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động – TB&XH.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Danh sách của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4)kèm các giấy tờ quy định.

3. Bản sao Bằng “ Tổ quốc ghi công”.

4. Giấy xác nhận thu nhập ( Mẫu TN ).

5. Giấy báo tử (LS1).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện:Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

1.7. Kết quả:Quyết định hành chính.

1.8. Phí, lệ phí:Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4)

2. Giấy xác nhận thu nhập ( Mẫu TN )

(Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013)

1.10. Yêu cầu, điều kiện:

Người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ:

a. Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

b. Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá; Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;

c. Làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thương, bị bệnh phải đưa về nước điều trị và chết trong khi đang điều trị

d. Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật hình sự

đ. Dũng cảm: thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh;

e. Dũng cảm cứu người, cứu tái sản của Nhà nước và nhân dân;

g. Do ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

h. Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

i. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tử 61% trở lên;

k. Mất tin, mất tích

l. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chát nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huán luyện, diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai.

(Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ)

1.11. Căn cứ pháp lý.

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2234846
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 2044
  • Trong tuần: 12114
  • Trong tháng: 379865
  • Trong năm: 379865