Trang chủ | Thủ tục Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước ( 14:43 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch về đơn giá tiền lương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bước 2: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở ký ra Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.
Bước 3: Gửi thông báo tới doanh nghiệp có liên quan.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động- TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Công văn đề nghị giao đơn giá tiền lương;
2- Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương (Mẫu số 02);
3. Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương (Mẫu số 03).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn giải quyết.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
7. Kết quả: Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước.
- Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TBXH tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177037
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 259
  • Trong tuần: 1836
  • Trong tháng: 322056
  • Trong năm: 322056