Trang chủ | Thủ tục cấp đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Thủ tục cấp đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ ( 14:03 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

8.Thủ tục cấp đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

8.1. Trình tự thực hiện.

Bước 1. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ (mẫu số 10-MLS).

          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

          Điện thoại: (0240) 3854240.

Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Bước 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

8.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả-Sở Lao động - TB&XH.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

8.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ (mẫu số 10-MLS)

8.3.2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

8.4. Thời hạn giải quyết:35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

8.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

8.6. Cơ quan thực hiện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan phối hợp thực hiện:

8.7. Kết quả: Chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

8.8. Phí, lệ phí: Không.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ (mẫu số 10-MLS)

 (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên bộ lao động - THương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

8.10. Yêu cầu, điều kiện:

8.11. Căn cứ pháp lý.

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

-Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

 

Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177072
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 294
  • Trong tuần: 1871
  • Trong tháng: 322091
  • Trong năm: 322091