Trang chủ | Thủ tục thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng

Thủ tục thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng ( 14:02 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
7. Thủ tục thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng.
7.1. Trình tự thực hiện.
Bước 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng (mẫu số 01-CSSK) được hưởng chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà trong năm gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
          Điện thoại: (0240) 3.854.240.
Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ danh sách của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng theo đúng quy định.
7.2. Cách thức thực hiện:
 Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – TB&XH.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
7.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Danh sách đề nghị đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe (Mẫu số 01-CSSK).
7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
7.4. Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể.
7.5. Đối tượng thực hiện:Tổ chức.
7.6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.
7.7. Kết quả:Quyết định hành chính kèm theo danh sách đối tượng người có công được đi điều dưỡng (Mẫu số 02a-CSSK, Mẫu số 02b-CSSK)
7.8. Phí, lệ phí:Không.
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Danh sách đề nghị đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe (mẫu số 01-CSSK).
 (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)
7.10. Yêu cầu, điều kiện:
7.11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
-Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177069
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 291
  • Trong tuần: 1868
  • Trong tháng: 322088
  • Trong năm: 322088