Trang chủ | Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình ( 14:01 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
6. 1. Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
6.1. Trình tự thực hiện.
Bước 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm gửi hồ sơ đề nghị lập sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: (0240) 3854240.
Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập Sổ quản lý (mẫu số 06-CSSK); lập Sổ theo dõi (mẫu số 08-CSSK) của từng đối tượng và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để phát cho đối tượng.
Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 05 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm để hoàn thiện theo quy định.
6.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động – TB&XH.
          6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);
- Giấy chỉ định của cơ sở y tế về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.
- Danh sách cấp sổ theo dõi ( mẫu số 05-CSSK).
 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
6.6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định:  Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc Trung tâm.
6.7. Kết quả: Lập Sổ quản lý, Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng người có công với cách mạng.
6.8. Phí, lệ phí: Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- - Đơn đề nghị lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (mẫu số 04-CSSK);
         (theo Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  ngày 03/6/2014)
6.10. Yêu cầu, điều kiện:
6.11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
-Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177085
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 307
  • Trong tuần: 1884
  • Trong tháng: 322104
  • Trong năm: 322104