Trang chủ | Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ ( 14:00 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
5.Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
5.1. Trình tự thực hiện.
Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi danh sách kèm hồ sơ giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động –TB&XH.
          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
          Điện thoại: (0240) 3854240.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ.
5.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Lao động- TB&XH.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
5.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Bản khai (Mẫu 5);
2. Bản sao bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau:
a) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản gia đình hoặc họ tộc;
b) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.
2. Danh sách đề nghị của Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố.
5.3.2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
5.4. Thời hạn giải quyết:Chưa qui định cụ thể.
5.5. Đối tượng thực hiện:Cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - TB&XH.
5.7. Kết quả: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.
5.8. Phí, lệ phí:Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-  Bản khai (Mẫu 5).
( Theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐ-TB&XH)
5.10. Yêu cầu, điều kiện:Không.
5.11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177095
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 317
  • Trong tuần: 1894
  • Trong tháng: 322114
  • Trong năm: 322114