Trang chủ | Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết ( 13:56 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
4. Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.
4.1. Trình tự thực hiện.
Bước 1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội  gửi kèm danh sách tổng hợp kèm thủ tục hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
          Địa chỉ: 52 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
          Điện thoại: (0240) 3.854.240.
Bước 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có kiểm tra, thẩm định hồ sơ và ra quyết định trợ cấp một lần.
4.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động - TB&XH.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);
- Bản sao Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết;
-Bản sao một trong các giấy tờ Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Bản sao Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Quyết định khen thưởng đối với người có công giúp đỡ cách mạng;
- Danh sách tổng hợp của Phòng lao động - TB&XH.
4.3.2.Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
4.4. Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện:Ca nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH.
4.7. Kết quả:Quyết định hành chính (Mẫu 04)
4.8. Phí, lệ phí:Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 - Bản khai của đại diện thân nhân (Mẫu 3);
(Theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014của Bộ Lao động - TB&XH)
4.10. Yêu cầu, điều kiện:Không
4.11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
-Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
 
Files gắn: 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177055
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 277
  • Trong tuần: 1854
  • Trong tháng: 322074
  • Trong năm: 322074