Trang chủ | Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và thân nhân

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và thân nhân ( 11:07 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan: Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban đảng, ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương; Tổng cục chính trị; Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyển quyết định công nhận, kèm bản khai, biên bản ủy quyền và bản sao các giấy tờ làm căn cứ xác nhận đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động cách mạng hoặc đại diện thân nhân, người thờ cúng đang cư trú.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi. Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động – TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
 

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

 Bản khai của người hoạt động cách mạng (Mẫu LT1).
Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu LT2)kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).
2. Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT3) kèm bản sao các giấy tờ làm căn cứ xác nhận.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động – TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban đảng, ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương; Tổng cục chính trị; Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
7. Kết quả: Quyết định hành chính
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu LT2)kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
2. Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT3)
(Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013)
10. Yêu cầu, điều kiện:
1. Những người có đủ điều kiện sau đây được xem xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:
a) Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm và Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách, chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.
2. Không xác nhận đối với trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.
(Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ)
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177089
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 311
  • Trong tuần: 1888
  • Trong tháng: 322108
  • Trong năm: 322108