Trang chủ | Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định

Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định ( 10:43 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng làm đơn đề nghị giám định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiểm tra, lập bản trích lục hồ sơ và giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Bản trích lục hồ sơ và văn bản giới thiệu của Sở chỉ ghi các bệnh đã thể hiện trong hồ sơ bệnh án hoặc các bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã trở lên xác nhận.
 Bước 3. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa, Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp. Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động - TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị.
2. Bản trích lục hồ sơ ( Mẫu HS4 ).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận kết quả giám định của Hội đồng giám định y khoa.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Y tế.
7. Kết quả: Quyết định điều chỉnh trợ cấp.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
( Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 /5/2013)
10. Yêu cầu, điều kiện:
- Việc giới thiệu đi giám định chỉ áp dụng đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học được công nhận và đang hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012 theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% và chưa được xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
(Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ ).
- Việc giới thiệu đi giám định kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
( Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 /5/2013)
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177059
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 281
  • Trong tuần: 1858
  • Trong tháng: 322078
  • Trong năm: 322078