Trang chủ | Thủ tục trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần

Thủ tục trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần ( 10:29 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: PhòngLao động – TB&XH có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm, và tổng hợp danh sách ( Mẫu DS MTP) kèm hồ sơ đến Sở Lao động – TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định. Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
23.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Bản khai (Mẫu TT1)
2. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).
2. Bản sao giấy Chứng tử;
3. Danh sách tổng hợp Phòng Lao động -TB&XH (Mẫu DS MTP)
4. Phiếu báo giảm của phòng Lao động – TBXH.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố
7. Kết quả: Quyết định hành chính.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177094
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 316
  • Trong tuần: 1893
  • Trong tháng: 322113
  • Trong năm: 322113