Trang chủ | Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: Liệt sĩ; AHLLVTND, AHLĐTTKKC...

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: Liệt sĩ; AHLLVTND, AHLĐTTKKC... ( 10:25 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của: liệt sĩ; ahllvtnd, ahlđttkkc; thương binh, bệnh binh, người hđkc bị nhiễm cđhh suy giảm khả năng lao động 61% trở lên; người phục vụ bà mẹ việt nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hđkc bị nhiễm cđhh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động – TB&XH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, lập danh sách tổng hợp đề nghị cấp thẻ BHYT kèm hồ sơ hợp lệ gửi đến Sở Lao động – TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế.
Bước 3: Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trên cơ sở danh sách mua bảo hiểm y tế do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm in thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.
Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Bản khai của người thuộc diện mua BHYT (Mẫu BH1 hoặc mẫu BH2).
Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; (trường hợp này phải kèm thêm bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng).
2. Danh sách tổng hợp đề nghị mua thẻ BHYT của phòng Lao động TB&XH huyện, thành phố (Mẫu BHYT-BH1 hoặc Mẫu BHYT- BH2).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
7. Kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
1. Bản khai của người thuộc diện mua BHYT (Mẫu BH1 hoặc mẫu BH2).
(Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 /5/2013)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177054
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 276
  • Trong tuần: 1853
  • Trong tháng: 322073
  • Trong năm: 322073