Trang chủ | Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công. ( 10:21 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1.Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5).
2. Các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền.
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Người có công - Sở Lao động - TB&XH.
7. Kết quả: Thông tin cá nhân được điều chỉnh trong hồ sơ người có công.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 /5/2013)
10. Yêu cầu, điều kiện:
Người có công với cách mạng đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; thân nhân ( gọi chung là thông tin cá nhân) ghi trong hồ sơ người có công để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch.
(Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 /5/2013)
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177065
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 287
  • Trong tuần: 1864
  • Trong tháng: 322084
  • Trong năm: 322084