Trang chủ | Thủ tục di chuyển hồ sơ đi

Thủ tục di chuyển hồ sơ đi ( 10:17 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6) kèm theo bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, hoàn tất hồ sơ di chuyển và gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú; gửi 01 phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7) về Cục Người có công để theo dõi, quản lý; gửi 01 phiếu báo di chuyển (mẫu HS7) cho cá nhân để biết.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH .
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (Mẫu HS6).
2. Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn.
3. Biên bản uỷ quyền ( Mẫu UQ) nếu là đối tượng thờ cúng liệt sĩ.
4. Phiếu báo di chuyển hồ sơ (Mẫu HS7).
5. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Người có công - Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH nơi cá nhân cư trú;
7. Kết quả: Phiếu báo di chuyển hồ sơ kèm hồ sơ gốc.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013)
10. Yêu cầu, điều kiện:
1) Người có công hoặc người thờ cúng liệt sĩ thay đổi nơi cư trú;
2) Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới nếu tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc không còn thân nhân khác hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Trường hợp tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc còn thân nhân khác của người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì thực hiện di chuyển bản sao hồ sơ.
(Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013)
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177061
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 283
  • Trong tuần: 1860
  • Trong tháng: 322080
  • Trong năm: 322080