Trang chủ | Thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”

Thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” ( 10:14 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm lập và gửi danh sách kèm theo đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội từ trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhậ và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH .
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” (Mẫu TQ1).
2. Danh sách đề nghị của Phòng Lao động – TB&XH.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ Lao động – TB&XH (Cục Người có công).
7. Kết quả: Danh sách đề nghị cấp lại hoặc đổi  Bằng “Tổ quốc ghi công”
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
( Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013).
10. Yêu cầu, điều kiện: Bằng cũ rách nát, mối mọt
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177068
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 290
  • Trong tuần: 1867
  • Trong tháng: 322087
  • Trong năm: 322087