Trang chủ | Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh ( 10:13 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng làm đơn đề nghị (Nếu đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh nộp kèm 02 ảnh cỡ 2 x 3) có xác nhận của UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ lưu tại Sở và cấp lại giấy chứng nhận. Hết thời hạn quy định, nếu không giải quyết thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- TB&XH.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đơn đề nghị.
2. 02 ảnh (cỡ 2 x 3).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động- TB&XH
- Trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH
7. Kết quả: Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận bệnh binh, giấy chứng nhận thương binh.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý.
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177060
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 282
  • Trong tuần: 1859
  • Trong tháng: 322079
  • Trong năm: 322079