Trang chủ | Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ( 10:08 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp danh sách báo cáo UBND huyện có công văn gửi Sở Lao động- TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách kèm theo công văn trình UBND tỉnh.
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hưởng chế độ mai táng phí.
2. Các thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương;
2- Bản sao có chứng thực giấy chứng tử;
3- Công văn đề nghị của UBND xã ( phường) nơi đối tượng cư trú ( mẫu số 7C). 
4- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Danh sách hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; một trong các quyết định hưởng trợ cấp một lần như (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp một lần); quyết định hưởng chế độ BHYT theo quy định tại Thông tư này (do UBND huyện, thành phố sao);
5- Công văn đề nghị của chủ tịch UBND huyện, thành phố ( mẫu 8C) kèm theo danh sách đối tượng được hưởng (mẫu 9E).
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện:
 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- TB&XH
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.
7. Kết quả: Quyết định hành chính.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động -TBXH, Bộ Tài chính.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177078
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 300
  • Trong tuần: 1877
  • Trong tháng: 322097
  • Trong năm: 322097