Trang chủ | Thủ tục hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.

Thủ tục hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ. ( 10:05 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thẩm định, lập công văn, danh sách báo cáo UBND huyện xét duyệt và gửi Sở Lao động- TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, lập danh sách đểGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định hưởng chế độ mai táng phí.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Bản khai đề nghị hưởng MTP (mẫu 01b);
2- Bản sao giấy chứng tử;
3- Thẻ bảo hiểm y tế (Bản gốc hoặc bản sao);
4- Biên bản họp gia đình đối với CCB không còn bố, mẹ, vợ, chồng.
 5- Công văn đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn (Mẫu 2b) kèm theo danh sách đề nghị (Mẫu 4b);
6- Công văn đề nghị của UBND huyện (Mẫu 3b) kèm theo danh sách đề nghị (Mẫu 4b).
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết:   30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động- TB&XH
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- TB&XH
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính. Bảo hiểm xã hội tỉnh.
7. Kết quả: Quyết định hành chính.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của liên bộ Bộ Lao động -TBXH, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính. 
- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177091
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 313
  • Trong tuần: 1890
  • Trong tháng: 322110
  • Trong năm: 322110