Trang chủ | Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TT

Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TT ( 10:03 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh do UBND cấp xã báo cáo; kiểm tra rà soát, đối chiếu, tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ đối tượng gửi Sở LĐ-TB&XH.
- Địa chỉ: 52 đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại: 3.854.240    - Fax: 3.858.739.
- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Bước 2: Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận hồ sơ do Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố chuyển đến; tổ chức xét duyệt, kiểm tra, tổng hợp danh sách đề nghị UBND tỉnh ra quyết định theo quy định.
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.
2. Các thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Bản khai cá nhân của đối tượng (mẫu 01a).
2- Bản sao giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan chứng minh đúng đối tượng.
3- Biên bản xét duyệt của hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn ( mẫu số 2).
4- Công văn đề nghị (mẫu 3A) kèm danh sách đối tượng ( mẫu 3 B )của Phòng Lao động TB& XH huyện, thành phố.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.
7. Kết quả: Quyết định hành chính.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 01/2012/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 05/01/2012)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
- Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của liên bộ Quốc phòng-Bộ Lao động -TBXH - Bộ Tài chính.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177067
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 289
  • Trong tuần: 1866
  • Trong tháng: 322086
  • Trong năm: 322086