Trang chủ | Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Th

Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Th ( 09:36 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ đối tượng gửi Sở Lao động - TB&XH.
Bước 2: Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận hồ sơ do Phòng Lao động-TB&XH huyện, thành phố chuyển đến; kiểm tra, tổng hợp danh sách đề nghị UBND tỉnh ra quyết định.
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí.
2. Các thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Bản khai của thân nhân đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương xã, phường nơi cư trú ( mẫu số 02-MTP).
2- Biên bản họp gia đình đối với trường hợp không còn bố, mẹ, vợ hoặc chồng.
3- Giấy chứng tử ( đối với đối tượng đã từ trần) bản sao có chứng thực.
4- Bản trích sao quyết định kèm theo danh sách trang có tên đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ( Ban CHQS huyện, thành phố ký sao đối với đối tượng do quân đội giải quyết, phòng Lao động – TB&XH ký sao đối với đối tượng thuộc UBND tỉnh giải quyết).
5- Công văn đề nghị của phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố kèm theo danh sách.
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng giải quyết: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- TB&XH.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.
7. Kết quả: Quyết định hành chính.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
( Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
- Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của liên bộ Quốc phòng-Bộ Lao động -TBXH - Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2234842
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 2040
  • Trong tuần: 12110
  • Trong tháng: 379861
  • Trong năm: 379861