Trang chủ | Thủ tục hưởng chế độ BHYT đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Thủ tục hưởng chế độ BHYT đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp ( 09:34 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động-TB&XH tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Phòng Lao động- TB&XH huyện chuyển đến, tổng hợp, lập danh sách mua BHYT và chuyển Phòng Lao động- TB&XH cấp theo danh sách.
2. Các thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- Bản khai của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương xã, phường nơi cư trú ( mẫu số 01 ).
2- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ có xác nhận là TNXP; thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở TNXP; giấy khen trong thời kỳ tham gia TNXP; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là TNXP.
3- Trường hợp TNXP không có giấy tờ nêu trên thì phải có giấy chứng nhận ( bản chính ) là TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tượng thường trú cấp dựa trên xác nhận của Hội ( hoặc Ban liên lạc ) cựu TNXP tỉnh, thành phố ( mẫu 02).
4- Danh sách niêm yết công khai.
5- Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ BHYT đối với TNXP ( mẫu 03 ).
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- TB&XH
- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội.
7. Kết quả: Thẻ Bảo hiểm y tế.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư 24/2009/TT- BLĐTBXH ngày 10/7/2009)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống pháp.
- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Bộ Lao động TB& XH.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2234844
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 2042
  • Trong tuần: 12112
  • Trong tháng: 379863
  • Trong năm: 379863