Trang chủ | Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp ( 09:30 | 08/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ do UBND xã chuyển đến, kiểm tra, tổng hợp lập danh sách kèm theo hồ sơ đối tượng gửi Sở LĐ-TB&XH.
Bước 2: Sở Lao Động-TB&XH tiếp nhận hồ sơ do Phòng Lao động-TBXH huyện chuyển đến; kiểm tra, ra quyết định trợ cấp mai táng phí.
2. Các thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1- TNXP đang hưởng BHYT theo quyết định số 170/2008/QĐ-TTg chết:
- Giấy khai tử do UBND cấp xã cấp.
Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với TNXP đã chết (mẫu số 04- A ).
2- TNXP chết từ ngày quyết định số 170/2008/QĐ-TTg đến Thông tư có hiệu lực thi hành và TNXP không hưởng BHYT theo quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ( mẫu số 04 - B ):
- Giấy khai tử do UBND cấp xã cấp.
- Bản khai của người hoặc tổ chức lo mai táng đối với TNXP đã chết, kèm một trong những giấy tờ xác nhận là TNXP quy định tại Thông tư này.
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH.
7. Kết quả: Quyết định hành chính.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Bộ Lao động TB& XH)
10. Yêu cầu, điều kiện: Không.
11. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống pháp.
- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Bộ Lao động TB& XH

- Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2177084
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 306
  • Trong tuần: 1883
  • Trong tháng: 322103
  • Trong năm: 322103