Trang chủ |
Ký hiệu VB Ngày ban hành Ngày HL Cơ quan ban hành Tải file
Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong... 22/06/2018 15/08/2018 VB Trung ương
Nghị định 88/2018/NĐ-CP 15/06/2018 01/07/2018 VB Trung ương
Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học 15/06/2018 01/08/2018 VB Trung ương
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 15/06/2018 01/08/2018 VB Trung ương
Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2019.. 08/06/2018 23/07/2018 VB Trung ương
Nghị định số 80/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ 17/05/2018 05/07/2018 VB Trung ương
(650/QĐ-UBND)QĐ v.v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực BV,CSTEBDG thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LDTBXH 15/05/2018 15/05/2018 VB của tỉnh
(02/2018/TT-LĐTBXH) Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng gia dịch vụ TGXH 27/04/2018 12/06/2018 VB Trung ương
Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội 27/04/2018 15/06/2018 VB Trung ương
Nghị định 49/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 30/03/2018 15/05/2018 VB của Sở lao động
(211/QĐ-LĐTBXH) Quyết định v.v ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ trong các loại hình doanh nghiệp " năm 2018 08/03/2018 08/03/2018 VB Trung ương
(01/2018/TT-BLĐTB&XH) Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LDTBXH 27/02/2018 12/04/2018 VB của Sở lao động
(02/2018/QĐ-UBND) Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo ... ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh 08/02/2018 01/03/2018 VB của tỉnh
(33/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn TGXH tại cơ sở TGXH 29/12/2017 12/02/2018 VB Trung ương
(38/2017/TT-BLĐTBXH)Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao, quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp 29/12/2017 12/02/2018 VB Trung ương

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283163
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 1296
  • Trong tuần: 1296
  • Trong tháng: 428182
  • Trong năm: 428182