Trang chủ |
Ký hiệu VB Ngày ban hành Ngày HL Cơ quan ban hành Tải file
(01/2018/TT-BLĐTB&XH) Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LDTBXH 27/02/2018 12/04/2018 VB của Sở lao động
(02/2018/QĐ-UBND) Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo ... ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh 08/02/2018 01/03/2018 VB của tỉnh
(33/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn TGXH tại cơ sở TGXH 29/12/2017 12/02/2018 VB Trung ương
(38/2017/TT-BLĐTBXH)Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao, quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp 29/12/2017 12/02/2018 VB Trung ương
(32/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 29/12/2017 15/02/2018 VB Trung ương
(31/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng , trung cấp , sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học 28/12/2017 12/02/2018 VB Trung ương
(28/2017/TT-BLĐTBXH)Thông tư quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN 15/12/2017 01/02/2018 VB của Sở lao động
(117/2017/TT-BTC)Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào CSCN bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng 06/11/2017 01/01/2018 VB Trung ương
TT quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 29/09/2017 15/01/2017 VB Trung ương
(31/2017/TT-BCA) Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 VÀ QĐ số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TCTP 13/09/2017 01/11/2017 VB Trung ương
(25/2017/TT-BLĐTB&XH) Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH trong đơn vị sự nghiệp 30/08/2017 15/10/2017 VB Trung ương
(24/2017/TT-BLĐTBXH)Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 45/2015/TT-BLDTBXH của Bộ trưởng BLDTBXH hướng dẫn thực hiện 1 số điều về Qũy quốc gia v,v làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo. 21/08/2017 15/10/2017 VB Trung ương
(22/2017/TT/BLĐTBXH) Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các c 10/08/2017 25/09/2017 VB Trung ương
(25/2017/QĐ-UBND) Quyết định quy định các khoản đóng góp chăm sóc nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang 27/07/2017 15/08/2017 VB của tỉnh
(20/2017/TT-BLDTBXH)Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng 26/07/2017 01/03/2018 VB Trung ương

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2067017
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1038
  • Trong tuần: 14506
  • Trong tháng: 212036
  • Trong năm: 212036