Trang chủ |
Ký hiệu VB Ngày ban hành Ngày HL Cơ quan ban hành Tải file
TT quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 29/09/2017 15/01/2017 VB Trung ương
(31/2017/TT-BCA) Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 VÀ QĐ số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TCTP 13/09/2017 01/11/2017 VB Trung ương
(25/2017/TT-BLĐTB&XH) Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CTXH trong đơn vị sự nghiệp 30/08/2017 15/10/2017 VB Trung ương
(24/2017/TT-BLĐTBXH)Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 45/2015/TT-BLDTBXH của Bộ trưởng BLDTBXH hướng dẫn thực hiện 1 số điều về Qũy quốc gia v,v làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo. 21/08/2017 15/10/2017 VB Trung ương
(22/2017/TT/BLĐTBXH) Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các c 10/08/2017 25/09/2017 VB Trung ương
(25/2017/QĐ-UBND) Quyết định quy định các khoản đóng góp chăm sóc nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang 27/07/2017 15/08/2017 VB của tỉnh
(20/2017/TT-BLDTBXH)Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng 26/07/2017 01/03/2018 VB Trung ương
(19/2017/TT-BLDTBXH)Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 03/07/2017 15/08/2017 VB Trung ương
(18/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính Phủ 30/06/2017 15/08/2017 VB Trung ương
(17/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng 30/06/2017 14/08/2017 VB Trung ương
( 22/2017/QĐ-UBND) Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 20/06/2017 01/07/2017 VB của tỉnh
(15/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 08/06/2017 24/07/2017 VB Trung ương
(16/2017/TT-BLDTBXH)Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 08/06/2017 22/08/2017 VB Trung ương
(06/2017/TT-BTTTT) Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 02/06/2017 12/07/2017 VB Trung ương
(14/2017/TT-BLĐTBXH) Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 25/05/2017 10/07/2017 VB Trung ương

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1817808
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1501
  • Trong tuần: 1501
  • Trong tháng: 587496
  • Trong năm: 1817808