Trang chủ | Văn bản chỉ đạo

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số VB Ngày BH Tải
1 (585/LĐTB&XH-BVCSTE) V. v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2018 12/03/2018
2 (535/LĐTB&XH-VP)V.v rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 07/03/2018
3 (534/LĐTB&XH-BVCSTE)V.v hướng dẫn triển khai công tác BĐG năm 2018 07/03/2018
4 (60/TB-LĐTB&XH) Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc từ 01/02/2018 đến 28/2/2018 06/03/2018
5 (60/TB-LĐTB&XH) Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc từ 01/02/2018 đến 28/2/2018 05/03/2018
6 (393/LĐTB&XH-VP) V.v báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, ngạch công chức hiện có và đề nghị chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2018 21/02/2018
7 (15/KH-LĐTBXH) Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 02/02/2018
8 (26/TB-LĐTBXH) Thông báo v.v nghỉ lễ , tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở LDTBXH 31/01/2018
9 (21/TB-LDTBXH) Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước hạn 22/01/2018
10 (147/LĐTB&XH-VP) V.v tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức 17/01/2018

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2067033
  • Số người đang xem: 2
  • Trong ngày: 1054
  • Trong tuần: 14522
  • Trong tháng: 212052
  • Trong năm: 212052