Trang chủ | Văn bản chỉ đạo

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số VB Ngày BH Tải
1 (403/TB-LĐTB&XH)TB kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng tỷ lệ thâm niên vượt khung tháng 01 năm 2018 05/12/2017
2 (3494/LĐTB&XH-NCC)V.v triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của TTCP 04/12/2017
3 (383/TB-LĐTB&XH) Thông báo v.v phân bổ số công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 27/11/2017
4 (231/BC-LĐTB&XH) Báo cáo kết quả công tác tháng 11; phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 16/11/2017
5 Thông báo danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép cho thuê lại lao động theo quy định tại nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 16/11/2017
6 (3307/LDTBXH-VP) V.v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 16/11/2017
7 (60-KH-LĐTB&XH) Kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 09/11/2017
8 (61/KH-LĐTB&XH)Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Lao động - TB&XH năm 2017 09/11/2017
9 (59/KH-LĐTB&XH) Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2017 08/11/2017
10 V.v tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn lao động đối với doanh nghiệp và NLĐ 30/10/2017

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1817730
  • Số người đang xem: 3
  • Trong ngày: 1423
  • Trong tuần: 1423
  • Trong tháng: 587418
  • Trong năm: 1817730