Trang chủ | Thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Tải file
1 Thủ tục hành chính “Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm”
2 Thủ tục Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước
3 Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp
4 Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự " Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng
5 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
6 Thủ tục trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ.
7 Thủ tục hưởng chế độ BHYT đối với TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp
8 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Th
9 Thủ tục hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng
10 Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011của Thủtướng

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283194
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1327
  • Trong tuần: 1327
  • Trong tháng: 428213
  • Trong năm: 428213