Trang chủ | Lịch công tác năm

Chương trình công tác năm

Chương trình công tác năm 2016 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Bắc Giang ( 13:56 | 08/01/2016 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Sở Lao động-TB&XH xây dựng chương trình công tác năm 2016 như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình Công tác năm 2015 của Sở Lao động-TB&XH ( 14:41 | 13/10/2015 )
  Chương trình công tác năm 2015 của Sở Lao động-TB&XH Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Sở Lao động-TB&XH xây dựng chương trình công tác năm 2015 như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1659512
  • Số người đang xem: 6
  • Trong ngày: 825
  • Trong tuần: 7685
  • Trong tháng: 429200
  • Trong năm: 1659512