Trang chủ | Lịch công tác năm

Chương trình công tác năm

Chương trình công tác năm 2018 của Sở Lao động-TB&XH ( 11:21 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Sở Lao động-TB&XH xây dựng chương trình công tác năm 2018 như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác năm 2016 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Bắc Giang ( 13:56 | 08/01/2016 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Sở Lao động-TB&XH xây dựng chương trình công tác năm 2016 như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình Công tác năm 2015 của Sở Lao động-TB&XH ( 14:41 | 13/10/2015 )
  Chương trình công tác năm 2015 của Sở Lao động-TB&XH Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, Sở Lao động-TB&XH xây dựng chương trình công tác năm 2015 như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283196
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1329
  • Trong tuần: 1329
  • Trong tháng: 428215
  • Trong năm: 428215