Trang chủ | Lịch công tác tháng

Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 15:34 | 17/11/2017 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác tháng 12 năm 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 08:59 | 20/10/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH  
Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 08:57 | 20/10/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH 
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 15:47 | 10/09/2017 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác tháng 9năm 2017với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 15:46 | 10/09/2017 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác tháng 9năm 2017với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
(1721/CTR-LĐTB&XH) Chương trình công tác quý III năm 2017 của Sở Lao động - TB&XH ( 08:26 | 04/07/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác quý IIInăm 2017của Sở Lao động- TB&XH  
(1720/CTR-LĐTB&XH) Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Sở Lao động - TB&XH ( 08:23 | 04/07/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 7năm 2017của Sở Lao động- TB&XH  
(1293/CTR-LĐTB&XH) Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 09:19 | 23/05/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 6năm 2017của Sở Lao động- TB&XH
Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 14:27 | 23/02/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 3năm 2017của Sở Lao động- TB&XH  
Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 14:24 | 23/02/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 02năm 2017của Sở Lao động- TB&XH  

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2066995
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 1016
  • Trong tuần: 14484
  • Trong tháng: 212014
  • Trong năm: 212014