Trang chủ | Lịch công tác tháng

Chương trình công tác tháng

chương trình công tác tháng 7 ( 08:16 | 01/07/2018 )
dowload tại đây
chương trinh cong tác thang 6 ( 08:11 | 01/07/2018 )
dowload tại đây
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của Sở Lao động- TB&XH ( 11:27 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác tháng 4 năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Chương trình công tác tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động- TB&XH ( 11:26 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quy định số 97-QĐ/TU ngày 04/5/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo;Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm
Chương trình công tác quý II năm 2018 của Sở Lao động- TB&XH ( 11:25 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác quý II năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của Sở Lao động- TB&XH ( 11:24 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quy định số 97-QĐ/TU ngày 04/5/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo; Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm
Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động- TB&XH ( 11:23 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác tháng 01 năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác Quý I năm 2018 của Sở Lao động-TB&XH ( 11:22 | 12/04/2018 )
Thực hiện Quyết định số 16/2003/QĐ-UBND ngày 16/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo, Sở Lao động-TB&XH xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2018 như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 15:34 | 17/11/2017 )
Thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về chế độ thông tin, báo cáo; Sở Lao động- TB&XH xây dựng chương trình công tác tháng 12 năm 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH ( 08:59 | 20/10/2017 )
CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Lao động- TB&XH  

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283198
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1331
  • Trong tuần: 1331
  • Trong tháng: 428217
  • Trong năm: 428217