Trang chủ | Bình đẳng giới

Bình đẳng giới

Huyện Yên Thế: Chuyển biến tích cực trong công tác Bình đẳng giới ( 08:18 | 17/10/2016 )
Với mục tiêu “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị”, trong nhữngnăm qua, huyệnYên Thếđã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong công việc,bồi dưỡngnâng cao kiến thức về chính trị, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho các cán bộ nữ chủ chốt.
Sở Lao động – TB&XH: Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới ( 08:56 | 03/10/2016 )
Từ ngày 27-30/9/2016, Sở Lao động- TB& XH đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới cho 250 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới của Phòng Lao động –TB&XH và cán bộ Lao động – TB&XH các xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố.
Sở Lao động – TB&XH: Tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về pháp luật bình đẳng giới tại cộng đồng ( 09:17 | 19/07/2016 )
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-LĐTB&XH ngày 01/7/2016 của Sở Lao động – TB&XH về tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại cộng đồng năm 2016; từ ngày 12-15/7/2016, Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức 08 hội nghị truyền thông trực tiếp về pháp luật bình đẳng giới cho gần 1.000 đại biểu là cộng tác viên bình đẳng giới, đại diện các hộ gia đình tại08 xã, phường thuộc các huyện T&acirc
Bình đẳng giới góp phần nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội ở Bắc Giang ( 15:55 | 16/12/2015 )
Bắc Giang là tỉnh miền núi, có 9 huyện và 01 thành phố với 230 xã, phường, thị trấn, trong đó có 6 huyện, 188 xã miền núi, 01 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 36 xã đặc biệt khó khăn.Toàn tỉnh có dân số trên 1,6 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm 12,4%.
Tập huấn lồng ghép giới cho Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới cấp huyện, xã năm 2015 ( 11:47 | 02/07/2015 )
Sáng ngày 29/6/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn lồng ghép giới cho 152 đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác bình đẳng giới của phòng Lao động - TB&XH, cán bộ Lao động - TB&XH cấp xã thuộc 6 huyện là Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên và Hiệp Hòa.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283188
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1321
  • Trong tuần: 1321
  • Trong tháng: 428207
  • Trong năm: 428207