Trang chủ | Văn bản hướng dẫn

Phổ biến chính sách pháp luật - Văn bản hướng dẫn

Nghị định quy định mới về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ( 16:28 | 16/03/2018 )
Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ( 15:20 | 16/03/2018 )
Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội ( 15:05 | 12/02/2018 )
Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 32/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chính tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 ( 11:04 | 07/02/2018 )
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018.
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc ( 17:06 | 31/01/2018 )
Ngày 06/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ( 17:03 | 31/01/2018 )
Từ ngày 01/01/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn do Chính Phủ quy định trong từng giai đoạn. Cụ thể:
Ban chỉ đạo tỉnh: Kiểm tra chuyên đề trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018 ( 14:25 | 25/01/2018 )
Ngày 19/01/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH & XDPTTDBVANTQ tỉnh Bắc Giang (Ban chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2018.
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2018 ( 14:23 | 25/01/2018 )
Ngày 22/01/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH & XDPTTDBVANTQ tỉnh Bắc Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành văn bản số 211/CV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2018.
Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội ( 14:20 | 25/01/2018 )
Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-LĐTBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( 14:17 | 25/01/2018 )
Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2067037
  • Số người đang xem: 2
  • Trong ngày: 1058
  • Trong tuần: 14526
  • Trong tháng: 212056
  • Trong năm: 212056