Trang chủ | Văn bản hướng dẫn

Phổ biến chính sách pháp luật - Văn bản hướng dẫn

Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ ( 09:13 | 24/10/2017 )
Ngày 05/10/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ năm ngân sách hàng năm ( 17:54 | 09/10/2017 )
Ngày 15/8/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC về thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC quy định quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ năm ngân sách hàng năm.
Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội ( 11:39 | 21/09/2017 )
Ngày 12/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP về quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo đó Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định:
Thông tư hướng dẫn cách tính phụ cấp đặc thù, ưu đãi đối với nhà giáo ( 17:08 | 13/09/2017 )
Ngày 10/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 9/10/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới ( 17:06 | 13/09/2017 )
Ngày 07/8/2017 Bộ Lao động - TB&XH ban hành Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( 17:58 | 12/09/2017 )
Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.Theo đó, đối tượng, điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Nghị định quy định như sau:
Nghị định sửa đổi, bổ sung về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ( 17:54 | 12/09/2017 )
Ngày 27/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ( 17:21 | 18/08/2017 )
Ngày 30/6/2017 Bộ Lao động – TB&XH đã ký ban hành thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1,2,3 và 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP.
Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình Người có công với cách mạng ( 10:31 | 11/08/2017 )
Ngày 25 tháng 07 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 18:22 | 07/08/2017 )
  Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người lao động, người sử dụng lao động, ngày14/7/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 2359/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa b&agrav

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1817723
  • Số người đang xem: 2
  • Trong ngày: 1416
  • Trong tuần: 1416
  • Trong tháng: 587411
  • Trong năm: 1817723