Trang chủ | Văn bản hướng dẫn

Phổ biến chính sách pháp luật - Văn bản hướng dẫn

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch - tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021 ( 16:14 | 26/06/2018 )
Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch - tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2020.
Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ( 16:08 | 26/06/2018 )
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( 16:23 | 14/06/2018 )
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018.TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ( 16:20 | 14/06/2018 )
Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Nghị định quy định mới về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ( 16:28 | 16/03/2018 )
Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ( 15:20 | 16/03/2018 )
Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội ( 15:05 | 12/02/2018 )
Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 32/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chính tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 ( 11:04 | 07/02/2018 )
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018.
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc ( 17:06 | 31/01/2018 )
Ngày 06/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ( 17:03 | 31/01/2018 )
Từ ngày 01/01/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn do Chính Phủ quy định trong từng giai đoạn. Cụ thể:

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283140
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 1273
  • Trong tuần: 1273
  • Trong tháng: 428159
  • Trong năm: 428159