Trang chủ | Những khó khăn thách thức và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang từ nay đến năm 2020

Những khó khăn thách thức và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang từ nay đến năm 2020 ( 17:32 | 25/09/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong giai đoạn 2011- 2016, trên 170.000 lao động của tỉnh đã được đào tạo nghề ở 03 cấp trình độ góp phần quan trọng trong việc dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Ảnh: Lễ tổng kết giáo viên dạy nghề tỉnh Bắc Giang)

Trong những năm qua, công tác giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Giang đã đạt được những kết quả ý nghĩa song vẫn còn gặp nhiều khó khăn và một số tồn tại. Bắc Giang là một tỉnh miền núi, mặc dù công tác dạy nghề đã được quan tâm đầu tư nhưng nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Một số cơ sở dạy nghề, đặc biệt là các cơ sở dạy nghề tư thục không được hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước còn thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, thiếu giáo viên cơ hữu cho các nghề đào tạo.

Bên cạnh đó, các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp chỉ tiêu tuyển sinh lớn, điểm tuyển sinh thấp, thời gian tuyển sinh lại kéo dài vì vậy đã thu hút một lượng lớn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc dự báo cung – cầu lao động còn nhiều hạn chế. Mặt khác, tâm lý của một số bậc phụ huynh học sinh vẫn muốn cho con em thi vào các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, không theo học tại các trường dạy nghề. Công tác tuyên truyền về chính sách đào tạo nghề vẫn còn những hạn chế; chưa thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng, nhân dân. Cơ cấu đào tạo nghề hiện nay chưa hợp lý. Nhận thức của một bộ phận không nhỏ của người tham gia học nghề còn hạn chế.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp lắp ráp và gia công sản phẩm nên việc trả lương cho người lao động không theo bằng cấp chuyên môn dẫn tới tâm lý của người lao động không muốn tham gia các lớp đào tạo dài hạn (cao đẳng nghề, trung cấp nghề).

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội cho học sinh, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu phấn đấu tuyển sinh và đào tạo nghề cho 142.500 người, trong đó 40.000 đến 50.000 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính sách ưu đãi của nhà nước (Cao đẳng nghề là 4.000 người, trung cấp nghề: 13.500 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng: 125.000 người). Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 70%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 46,5%.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh bắc Giang sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

- Tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề: Chính sách dạy nghề cho thanh niên dân tôc thiểu số, chính sách dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho phụ nữ, cho người tàn tật, dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Đổi mới tuyên truyền, gắn đổi mới công tác đào tạo nghề với khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; giúp người lao động nhận thức được lợi ích của việc học nghề.

- Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề: Đối với những giáo viên dạy nghề chưa đạt chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng như đào tạo đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, bồi dưỡng kỹ năng dạy học, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ.

- Các cơ sở dạy nghề phải rà soát lại toàn bộ chương trình đào tạo để đổi mới theo hướng tăng kỹ năng nghề cho người học, quan tâm tới công tác giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người học. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc xây dựng và đổi mới nội dung chương trình đào tạo; tạo điều kiện cho người học nghề được thực tập thực tế tại các doanh nghiệp.

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động thông qua việctổ chức thực hiện tốt các cuộc điều tra nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, điều tra cung lao động, điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp, khuyến khích cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận quan hệ với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người lao động và cơ sở dạy nghề khai thác thông tin.

-  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề: Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; các thành viên Ban chỉ đạo chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình triển khai thực hiện chương trình của các huyện, thành phố được phân công phụ trách. Các cơ sở hoạt động dạy nghề phải đáp ứng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chương trình đào tạo phải được xây dựng theo quy định của nhà nước.

- Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề công lập. Tập trung xây dựng Trường nghề chất lượng cao, các nghề trọng điểm quốc gia và trọng điểm quốc tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hóa đào tạo nghề: Tạo điều kiện thuận lợi cho cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp từ khâu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, cử giáo viên tham gia giảng dạy cùng cơ sở dạy nghề, cho học sinh, sinh viên thực tập thực tế tại doanh nghiệp và nhận học sinh vào làm việc tại doanh nghiệp./.

CTV: Nguyễn Việt Hải – TP. Dạy nghề

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283129
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 1262
  • Trong tuần: 1262
  • Trong tháng: 428148
  • Trong năm: 428148