Trang chủ | Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức ( 10:31 | 12/06/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

I. Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí: Vũ Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở.

2. Đồng chí: Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở.

3. Đồng chí: Trương Đức Huấn - Phó Giám đốc Sở.

4. Đồng chí: Đào Hồng Song - Phó Giám đốc Sở.

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở

1. Văn phòng Sở:

- Đồng chí Hà Trung Kiên - Phó Chánh văn phòng - Phụ trách

Email: kienht_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.857.438

- Đồng chí Giáp Thư Trang - Phó Chánh Văn phòng

Email: tranggt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.529.282

- Đồng chí Nguyễn Thị Quyên - Phó Chánh Văn phòng

Email: quyennt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.540.366

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Đồng chí Bùi Quang Phát - Trưởng phòng

Email: phatbq_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.857.434

- Đồng chí Hoàng Văn Vỹ - Phó trưởng phòng

Email: vyhv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  

- Đồng chí Hoàng Thị Ngọc - Phó Trưởng phòng

Email: ngocht_ sldtbxh@bacgiang.gov.vn  

3. Phòng Việc làm - An Toàn lao động:

- Đồng chí Trần Văn Hà - Trưởng phòng

Email: hatv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.529.266

- Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Trưởng phòng.

Email: sonnx_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.870.027

4. Phòng Bảo trợ xã hội:

- Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng

Email: ngocnv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.853.650

- Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Trưởng phòng

Email: thanghv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.853.327

- Đồng chí Nghiêm Xuân Tuấn - Phó Trưởng phòng

Email: tuannx_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.853.327

5. Phòng Người có công:

- Đồng chí Phạm Trọng Ý - Trưởng phòng 

Email: Ypt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.853.435

- Đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Phó Trưởng phòng

Email: duyenct_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.853.435

- Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Phó Trưởng phòng

Email: hoant_sldtbxh@bacgiang.gov.vn 

6. Phòng Dạy nghề:

- Đồng chí Nguyễn Việt Hải - Trưởng phòng

Email: hainv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.854.345

- Đồng chí Phạm Thị Nhài - Phó Trưởng phòng

Email: nhaipt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

7. Phòng Tiền lương - Bảo hiểm xã hội:

- Đồng chí Lưu Hồng Vĩnh - Trưởng phòng

Email: vinhlh_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.856.697

- Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng

Email: huyennt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.856.697

- Đồng chí Trần Đình Huy - Phó Trưởng phòng

Email: huytd_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

8. Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

- Đồng chí Trịnh Thị Thái - Trưởng phòng

Email: thaitt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.554.100

- Đồng chí Nguyễn Đức Minh- Phó Trưởng phòng

Email: minhnd_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.554.101

-  Đồng chí Ong Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng

Email: tuyetot_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.554.101

9. Thanh tra Sở

- Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền - Chánh Thanh tra

Email: hiendtt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.854.477

- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Chánh thanh tra

Email: hungnv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn  Điện thoại: 02403.854.478

III. Các đơn vị trực thuộc Sở

1. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

- Đồng chí Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 0240 528358 Email:huunv_ttdtn@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Trần Thu Thủy - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02.403.632.969 Email: tranthuy.tybg@gmail.com

- Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Giám đốc

Điện thoại DĐ: 0912.911.489  Email: hieptv_ttgdldxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Chu Văn Lân - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02.403.403.007 Email: lancv_ttgdldxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng - Phó Giám đốc

Điện thoại: 02403.542.118 Email: thangnh_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

2. Trung tâm điều dưỡng Người có công

- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Liên - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại cơ quan: 02.403.521.007 Email: lienntk_ttncc@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02403.854.263 Email: thaontp_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02403.854.263 Email: thuyntb_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

3. Trung tâm Công tác xã hội

- Đồng chí Đỗ Văn Vinh - Giám đốc

Điện thoại:02403.557.469 Email:vinhdv_ttccstekt@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Thân Văn Long - Phó Giám đốc

Điện thoại: 02403.529.118 Email:longtv_ttctxh_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc

Điện thoại DĐ: 0904.221.288 Email: lannt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

4. Trung tâm Giới thiệu Việc làm

- Đồng chí Nguyễn Văn Huế - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02.403.854.344 Email: huenv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Chu Thị Thu Hiền -  Phó giám đốc

Điện thoại: 02403.822.283 Email: hienctt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Ngô Thị Hồng Thịnh - Phó Giám đốc

Điện thoại: 02403.544.631 Email: thinhnth_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

5. Quỹ Bảo trợ Trẻ em

- Đồng chí: Nguyễn Thị Hải Yến - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02.403.555.179 Email: yennth_qbtte@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Lê Tùng Giang - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0988.969.969 Email: gianglt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

6. Trường Trung cấp Nghề Miền núi Yên Thế

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02.403.876.718 Email: hongnt_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí  Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02.403.509.850  Email: tuannv_ttcnmnyt@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Vũ Đình Mai - Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02.403.509.850

7. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

- Đồng chí Đỗ Huy Minh - Chi cục trưởng

Điện thoại cơ quan: 02.403.601.052 Email: minhdh_ccpctnxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Nguyễn Văn Khoái - Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 02403.501.648 Email: khoainv_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

8. Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

- Đồng chí Đoàn Quang Hiệp - Giám đốc

Điện thoại 0913.344.777  Email: hiepdq_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Đỗ Huy Hoan - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02.403.601.052 Email: hoandh_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

- Đồng chí Trần Đăng Công - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02.403.601.052 Email: congtd_sldtbxh@bacgiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283159
  • Số người đang xem: 0
  • Trong ngày: 1292
  • Trong tuần: 1292
  • Trong tháng: 428178
  • Trong năm: 428178