Trang chủ | Khen thưởng - Kỷ luật
Về việc Nội dung Hình thức Năm
(49/QĐ-LĐTBXH) Quyết định v.v khen thưởng tổng kết năm 2017 Khen thưởng
(145/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định về việc tặng bằng khen Khen thưởng
(145/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Điều dưỡng NCC năm 2017 Khen thưởng
(91/QĐ-UBND) Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khen thưởng
(61/QĐ-UBND) Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu "tập thể lao động xuất sắc năm 2017" Khen thưởng
(1181/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v công nhận danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở " năm 2017 Khen thưởng
(2144/QĐ-UBND) Quyết định về việc tặng thưởng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Khen thưởng
(1183/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2017 Khen thưởng
(1182/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi tin học và Hội thi biên tập trang thông tin điện tử năm 2017 Khen thưởng
(1179/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v công nhận danh hiệu " Tập thể Lao động tiên tiến " năm 2017 Khen thưởng

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2283185
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1318
  • Trong tuần: 1318
  • Trong tháng: 428204
  • Trong năm: 428204