Trang chủ | Khen thưởng - Kỷ luật
Về việc Nội dung Hình thức Năm
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Khen thưởng
(910/QĐ-TTG) Quyết định về việc tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ Khen thưởng
(1344/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội " Khen thưởng
(1076/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v tặng bằng khen Khen thưởng
(1067/QĐ-LĐTB&XH) Quyết định v.v tặng bằng khen Khen thưởng
(37/KL-TTr) Kết luận thanh tra v.v chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, luật BHXH, công tác AT-VSLĐ tại Công ty CP cà phê Trung nguyên Kỷ luật
(40/KL-TTr) Kết luận thanh tra v.v chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, luật BHXH, công tác AT-VSLĐ tại Công ty TNHH Việt Nam Geosan Tech Kỷ luật
(39/KL-TTr) Kết luận thanh tra v.v chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, luật BHXH, công tác AT-VSLĐ tại Công ty TNHH SungWoo Vina Kỷ luật
(42/KL-TTr) Kết luận thanh tra v.v chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, luật BHXH, công tác AT-VSLĐ tại Công ty TNHH TMXNK May Đại Lâm Khen thưởng
(39/KL-TTr) Kết luận thanh tra v.v chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, luật BHXH, công tác AT-VSLĐ tại Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam Kỷ luật

Liên kết

Video giới thiệu
Loading...
Thống kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1817794
  • Số người đang xem: 1
  • Trong ngày: 1487
  • Trong tuần: 1487
  • Trong tháng: 587482
  • Trong năm: 1817794