Get Adobe Flash player

Tin mới nhất

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra các doanh nghiệp tháng 9/2015 - 07/10/2015

Từ ngày 01/9 đến ngày 23/9, Thanh tra Sở tiến hành thanh tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH, công tác An toàn - Vệ sinh lao động  đối với 07 doanh nghiệp đ...

Chuyên mục bình đẳng giới

Bắc Giang: Những tín hiệu vui sau gần 4 năm thực hiện Chiến lược... ( 15:43 | 05/12/2014 )
Bắc Giang là tỉnh miền núi, gồm 9 huyện và 1 thành phố, với 230 xã, phường và...

Liên kết

Loading...